Natura Pargi elurajooni pinnasevedu ja kaevetööd

Tellija

Astlanda Ehitus OÜ

Valmimine

2021

Töös olnud masinad

MF 7722 + Stronga DL1000,
Valtra T234, CAT 906M,
New Holland 4318 TH