Säiliöiden vuokraus ja rakennusjätteiden poisvienti

Rakennusjätteen ja muiden jätteiden (talousjätteitä lukuun ottamatta) lastaus, poisvienti ja kaatopaikalle varastointi.