fbpx

Välikoristus

Haljasalad, kõnniteed, sõiduteed, parklad, õuealad nõuavad aastaringset hooldust. Kus võimalik, teostame seda mehhaniseeritult erinevate masinate abil. Meil on korralik masinapark, millest võib lähemalt lugeda allpool. Kus masinatega ligi ei pääse või pole otstarbekas, teostame koristuse inimeste abiga.

Lehekoristus

 

Lehtede äravedu

Lehtede koristus pole olnud kunagi mugavam.

Võta julgelt ühendust siit!

 

Majahoidja teenus 
Majahoidja on asendamatu abiline kõnniteede ja õuealade igapäevases korrashoius.

Põhilised tööd, mida majahoidja teeb:

lehtede koristus
kuivanud taimede ja maha kukkunud okste krundilt eemaldamine
lume lükkamine
rentslite puhastus
libedusetõrje
prügikastide tühjendus ning prügi jäätmekäitlemine
muru niitmine ja kastmine
lipu heiskamine

Mehhaniseeritud koristus
Parklate, sh parkimismajade põrandate, sõiduteede ja tänavate puhastamiseks teostame peamiselt mehhaniseeritud koristust ja puhastamist. Meil on oma tänavapuhastusmasinad harjamiseks ja pesemiseks ning kastmiseks. Talvel oma traktorid lumelükkamiseks ja -koristuseks. Teostame ka libedustõrjet ja lume äravedu. Mehhaniseeritud koristust teostame nii ühekordsete kokkulepete kui ka pikaajaliste hoolduslepingute alusel. Hoolduslepingu alusel on koristus alati eeliskorras. Ühekordsel tellimisel on reageerimisaeg olenevalt piirkonnast ning tellimuse esitamise ajast 5-8 tundi.

Lumekoristust teostame ratastraktorite esi- ja tagahaakesse paigaldatud sahkadega. Lumevalle teisaldame laadurmasinate või lumefreesidega. Tööde teostamise sagedus sõltub sademete hulgast, aga oleme võtnud oma sihiks tagada lepingulistele klientidele teede ja tänavate sõidetavus 3h peale saju lõppu.

Lumekoristuse teenus koosneb territooriumi koristuse korraldamisest, mehhaniseeritud koristusest, tööde järelevalvest, mida teostab piirkonna välitööde objektijuht, kes omab täielikku ülevaadet koristusobjekti üle 24h ööpäevas, ning pidevast valmisolekust.

Lume ja lehtede äravedu
Lume või lehtede äravedu hooldusterritooriumilt ja ladustamine.

Lumekoristus katustelt ja jääpurikate tõrje
Teostame lumekoristust katustelt ja tõrjume jääpurikaid. Oleme koristanud lund väga erineva pinnakatte ja -kaldega katustelt ning meil on põhjalik kogemus sellel alal. Kõik senised kliendid on jäänud meie teenusega rahule ja tellinud seda meilt uuesti.

Korvtõstukilt tööde teostamine (2 töömeest, korvtõstuk Dino 160XT koos transpordiga)